Fondul Social European

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeste in oameni!"

Telefon: +4 0727 048 800

Email: office@verdesicurat.ro

Program: L-V: 8:00 - 18:00

Tăiere viţă de vie

Servicii > Tăiere viţă de vie

Descriere

Procesul de tăiere viţă de vie vizează conservarea echilibrului dintre fructificare şi creştere, dat fiind faptul că, atunci când nu este tăiată, viţa de vie se transformă într-o liana, care se degarniseşte de la bază. Originea procedurilor de tăiere viţă de vie se pierd în negura istoriei, ţara noastră având un renume international, datorită podgoriilor de viţă de vie nobilă şi vinurilor de calitate premium.

Operaţiunile de tăiere viţă de vie București se efectuează în perioada de repaus vegetativ, la finalul perioadei de risc la ger, respectiv ultima decadă a lunii februarie.

Tăiere viţă de vie pe tulpină înaltă(70-80 cm) şi semiînaltă(1,50 m)

Tipuri de tăieri: cordonul, uni sau bilateral cu cordiţe sau speronat (în cepi), Guyot pe tulpină, pergola cu streaşină simplă sau dublă, pergola raţională etc.

Lucrările de întreţinere plante, executate în primii ani după plantare, sunt, în general, aceleaşi ca şi în cazul culturii joase(clasice). Deosebirile apar, în primul rând, în privinţa tăierii de formare şi rodire a butucilor şi a mijloacelor de susţinere folosite.

În cazul conducerii pe forme înalte, se practică mai ales tipul de tăiere Lenz Moser.

Tipul de tăiere Lenz-Moser:

Tăierile de formare sunt similare cu acelea practicate la tipul Cazenave (în verigi de rod, cu cordiţe şi cepi), cu deosebire că tulpina va fi proiectată la 1 - 1,2 m. Tăierea de fructificare este identică tăierii Cazenave, lăsându-se pe cordoane verigile de rod formate din cordiţe(4-6 ochi) şi cepii de înlocuire, amplasaţi cât mai aproape de cordon. Pe forme înalte cu tulpină de 1 - 1,2 m, se pot practica şi tăierile în verigi de rod(coarde de 10 -12 - 14 ochi şi cepi de înlocuire), în cordon speronat etc., şi în coarde lungi(sistemul de tăiere lung) - ca la tăierile Sylvoz, Pergola raţională etc. În cazul tăierilor cu cordoane orizontale(speronat, Cazenave, Lenz-Moser), butucii se pot forma şi cu un singur cordon, situaţie în care lungimea cordonului va fi egală cu distanţa dintre doi butuci învecinaţi(1 - 1,20 m). Prezenţa cordoanelor bilaterale diminuează, însă, degarnisirea acestora şi facilitează refacerea lor.

La forma de conducere semiînaltă, în primii ani, trebuie sa se formeze tulpina, de 60 - 80 cm, după care, pe ea, elementele de rod sau cordoanele uni- sau bilaterale. Durata de formare a butucilor este de 5 - 6 ani.

Cordonul speroliat (cu cepi):

La cordonul speronat, elementele de rod sunt cepii, amplasaţi pe cordoanele, uni- sau bilaterale.

Tăierea de formare

În anul al II-lea de la plantare, se lasă o singură cordiţă de 3-4 ochi. Pe timpul verii, se aleg 2-3 lăstari, care se palisează de tutori, iar restul se suprimă. În anul al III-lea, se proiectează tulpina, prin scurtarea celei mai viguroase şi dreapte coarde, sub prima sârmă. Restul coardelor se taie. În cazul în care coarda rezervată pentru proiectarea tulpinii are grosime de peste 8 mm (diametru), pe o porţiune mai lungă decât lungimea necesară formării tulpinii, se procedează la formarea cordonului, coarda scurtându-se fie la lungimea egală cu 1/2 din distanţa dintre butuci, fie acolo unde diametrul ei este mai mic de 8 mm. În anul al IV-lea, din două coarde cu poziţie superioară, se formează cele două cordoane, scurtându-se fiecare la lungimea egală cu 1/2 din distanţa dintre butuci pe rând. Dacă în anul precedent s-a format un cordon, pe acesta se vor scurta coardele la 3 ochi, realizându-se cepii de rod, şi se va forma şi cel de-al doilea cordon.

În anul al V-lea, se desăvârşeşte formarea butucilor, lăsându-se, pe ambele cordoane, cepi de rod de 3 ochi.

Tăierea de fructificare

În anii următori, tăierea se face numai în cepi de rod, având grijă ca aceştia să fie amplasaţi cât mai aproape de cordon, pentru a evita degarnisirea cordoanelor.

Tăierea Guyot pe semitulpină:

Tăierea de formare

În anul al II-lea de la plantare, se lasă o cordiţă de 5-6 ochi. Pe timpul verii, se aleg 2 - 3 lăstari, când ating lungimea de 8-10 cm, şi se palisează pe tutore. Restul lăstarilor se îndepărtează, ca şi copilii de pe lăstarii palisaţi. În anul al III-lea de la plantare, se proiectează tulpina din coarda cea mai de jos, mai viguroasă, şi se taie sub nivelul sârmei. Exceptând cei 3-4 ochi din vârf, ceilalţi ochi de pe tulpină se orbesc sau, în timpul verii, se suprimă lăstarii derivaţi din aceştia.

În anul al IV-lea, se formează primele verigi pe rod. Se aleg două coarde din vârful tulpinii, cu poziţie opusă, şi se scurtează la 8 - 10 ochi, fiecăruia    revenindu-i şi câte un cep de doi ochi. Coardele lăsate la tăiere se leagă de prima sârmă a şpalierului.

În anul al V-lea, se încheie, în mod normal, formarea butucului, lăsându-se patru verigi de rod, respectiv patru coarde a doisprezece ochi, în medie, şi patru cepi a 2 - 3 ochi. Pentru dirijarea coardelor lăsate, se recomandă dublarea primei şine a şpalierului.

Tăierea de fructificare

În fiecare an, pe butuc, se lasă câte patru verigi de rod, rareori mai multe, având grijă ca prin cepii lăsaţi să se menţină elemente de rod, cât mai aproape de tulpină.

Cordonul Cazenave:

Tăierea de formare

La cordonul Cazenave, elementele de rod sunt verigile de rod formate din cordiţă (4-6 ochi) şi cepul de înlocuire.

În anul al II-lea de la plantare, la tăiere se lasă o cordiţă de 5-6 ochi.

În anul al III-lea de la plantare, se proiectează tulpina semiînaltă, scurtându-se sub prima sârmă a şpalierului, sau se realizează şi un cordon, dacă grosimea coardei depăşeşte 8 mm(diametru). Cu excepţia a doi ochi din vârful tulpinii, ceilalţi se orbesc, ca şi în cazul ochilor de pe partea inferioară a cordonului, dacă s-a realizat.

În anul al IV-lea, se formează cele două cordoane sau, în cazul când s-a format deja un cordon în anul anterior, pe acesta, coardele se scurtează la cepi de 2 - 3 ochi. În anul al V-lea, coardele crescute din cordoanele proiectate în anul anterior se scurtează la cepi de 2 - 3 ochi. În cazul cordonului pe care anul trecut au fost lăsaţi cepi, în anul în curs, se formează primele verigi de rod. Coarda cu poziţie superioară, de pe fiecare cep, se scurtează la 4 - 6 ochi(cordiţa), iar cea cu poziţie inferioară, la 2 - 3 ochi(cep).

În anul al Vl-lea, se poate considera încheiată formarea, prin lăsarea cordiţelor şi cepilor de înlocuire pe ambele cordoane.

Tăierea de fructificare

În fiecare an, la tăiere, se va avea în vedere lăsarea elementelor de rod cât mai aproape de nivelul cordonului şi, în măsura posibilităţilor, reîntinerirea formaţiilor de rod prin cepii lăsaţi direct pe cordon.

Tăierile de formare pot fi reduse cu 1-2 ani, dacă plantele sunt uniforme ca vigoare, cu creşteri normale, încât să fie tratate toate în mod asemănător. În această situaţie, tulpinile, ca şi o parte a cordoanelor, pot fi realizate încă din anul al II-lea, iar în anul al III-lea să se formeze complet cordoanele.

În cazul în care se adoptă cultura semi-protejată(muşuroind butucii), la baza tulpinilor, se formează câte un cep de siguranţă, de 2 ochi, iar coardele rezultate din acesta se protejează toamna, prin acoperire cu pământ.

Alte servicii asemanatoare cu - Tăiere viţă de vie

Cărat/adus nisip

Compania noastră pune pickhammer-ul pe prețurile concurenței, oferindu-vă cele mai avantajoase și rapide servicii de cărat/adus nisip, balast și pietriș.

Vizualizare

Cărat/adus pământ vegetal

Oferim servicii de cărat/adus pământ vegetal pentru solarii și grădini, și pământ de umplutură pentru terenuri și curți joase.

Vizualizare

Decopertări terenuri

Asociația Mai Verde Mai Curat dispune de utilaje performante și de personal calificat în decopertări terenuri, defrișări pentru amenajarea construcție

Vizualizare

Realizare săpături

Asociația Mai Verde Mai Curat dispune de utilaje performante și de personal calificat în realizare săpături.

Vizualizare


amenajare gradini, servicii curatenie bucuresti, amenajare parcuri in bucuresti, servicii de curatenie